Sözlükte "mal" ne demek?

1. Bir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü; bayağı, aşağılık, kötü kimse.
2. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia; esrar ya da kaçak madde.
3. Birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü.

Cümle içinde kullanımı

Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.
- Ö. Seyfettin

Mal kelimesinin ingilizcesi

pref. bad; wrong; abnormal
n. time; one time; stain, taint, permanent mark
v. picture, paint, draw; describe, depict, portray
Köken: Arapça

Son eklenenler